Luka: Split
Godina: 2003. (obnovljen: 2017.)
Kapacitet: 6 - 7
Kabina: 3
Posada: 2

CIJENA: od 19.000 EUR tjedno

Motorna jahta Maiora 20 - cjenik za 2019. godinu

Od 01.01. 01.06. 29.06. 31.08. 28.09. APA
Cijena 19.000 21.000 23.000 21.000 19.000 30%

Sve cijene izražene su u eurima (plaćanje u kunama prema tečaju važećem na dan uplate) i odnose sa na tjedno korištenje jahte. Navedene cijene uključuju smještaj na plovilu, uslugu posade, korištenje opreme za sportove na vodi i PDV. Naknada za gorivo, lučke pristojbe, naknade za privez ili sidrenje, nabava namirnica, pranje osobnog rublja, komunikacijske usluge, naknade za isporuku / povrat plovila (ukoliko ih bude) i bankovne naknade nisu uključeni u cijene.

Obvezne nadoplate

  • APA (Advance Provisioning Allowance): 30% cijene čartera (Unaprijed odobrena sredstva za podmirenje troškova nabave namirnica, goriva, naknada za privez ili sidrenje te ostalih dodatnih troškova koji će biti navedeni u prilogu ugovoru o čarteru. Na kraju razdoblja čartera, krajnjem korisniku biti će predoćeni računi za sve dodatne troškove, a sva neiskorištena sredstva biti će mu vraćena u cijelosti. Ukoliko odobrena sredstva ne budu dostatna, kapetan će o tome obavijestiti krajnjeg korisnika koji će dodatne troškove podmiriti nakon iskrcaja.)
  • boravišna pristojba po osobi po danu: cca. 1,07 € (sukladno zakonima Republike Hrvatske)

Za informacije o drugim dostupnim uslugama i opremi, kontaktirajte nas na info@adriasoul.com.

Ukrcaj / iskrcaj / u Splitu

  • vrijeme ukrcaja: subotom od 17:00 h (ukoliko nije drukčije dogovoreno)
  • vrijeme iskrcaja: subotom do 09:00 h (ukoliko nije drukčije dogovoreno)

Za dodatne informacije i rezervacije, KONTAKTIRAJTE NAS.

Na rezervaciju ovog plovila primjenjuju se Opći uvjeti charter tvrtke koja upravlja plovilom i MYBA uvjeti, koji će biti dostavljeni krajnjem korisniku prije potvrde rezervacije. Krajnjem korisniku se preporuća da, prije bilo kakve uplate, iste pažljivo pročita. Uplatom iznosa potrebnog za potvrdu rezervacije, krajnji korisnik potvrđuje da je navedene uvjete pročitao, u potpunosti shvatio te da iste prihvaća.

Information in English